Trekant - Areal

Indskriv variablene

Manglende indtastning