Trigonometri - Sinusrelationerne for vilkårlige trekanter

Indskriv variablene

Husk at indskrive variable for to farverManglende eller forkert indtastning

\( \dfrac { a } { sin(A) } = \dfrac { b } { sin(B) } \)

\( \dfrac { b } { sin(B) } = \dfrac { c } { sin(C) } \)

\( \dfrac { c } { sin(C) } = \dfrac { a } { sin(A) } \)