Forklaring

I: Observationsinterval [a;b]

h(I): Intervalhyppighed - hvor ofte forekommer observationen

H(I): Summeret intervalhyppighed

f(I): Intervalfrekvens - hvor ofte forekommer observationen af alle observationerne

F(I): Summeret intervalfrekvens

 

Intervaller bruges til at fastlægge en mængde observationer mellem to værdier.

Intervaller angives med kantede parenteser. En åben parantes angiver, at tallet ikke er med i intervallet,

Hvorimod en lukket parantes angiver, at tallet er med i intervallet.

Eksempel.

[150;160]   Fra og med 150 til og med 160.

[150;160[   Fra og med 150 til 160 som ikke er med.

]150;160]   150 er ikke med til og med 160.

]150;160[   150 er ikke med til 160 som ikke er med.

I = ]a;b]

h(I)

H(I)

f(I)

F(I)

]150;160]44\( \frac {4}{20} = 0,2 = 20 \% \)20 %
]160;170]59\( \frac {5} {20} = 0,25 = 25 \% \)45 %
]170;180]817\( \frac {8} {20} = 0,4 = 40 \% \)85 %
]180;190]320\( \frac {3} {20} = 0,15 = 15 \% \)100 %
Ialt20---------------\( \frac {20} {20} = 1,00 =100 \% \)-------------