Tip!
Med en genstands masse menes der genstandens vægt
Massefylde kaldes også vægtfylde
Massefylde opgives i \( g/cm^3 \), \(kg/bm^3 \) eller \( t/m^3 \)

Massefyldeformlen \( massefylde = \dfrac { Masse (vægt) } { rumfang } \)

  

Eksempel 1:

5 m  beteo vejer 12 t 

Betons massefylde er:

\( \dfrac { 12 } { 5} =~ 2,4~t/m^3 \)

  

Eksempel 2:

Gulds massefylde er 19,3 g/m^3

14 cm^3 guld vejer:

\( 19,3 \cdot 14~=~270~g \)